Hội Doanh Nghiệp Quận 9 > Giới Thiệu chung

Giới Thiệu chung

Hội DN Quận 9 được thành lập năm 2005 là một tổ chức xã hội nghề nghiệp đại diện cho các DN đa thành phần kinh tế và nhiều ngành nghề đang hoạt động trên địa bàn Quận 9, là “cầu nối” đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Hội viên trong các quan hệ kinh tế – xã hội với các tổ chức trong và ngoài nước, là đầu mối làm cầu nối trong mối quan hệ giữa các Hội viên với các cơ quan trong Quận. Chính quyền, các cơ quan hữu quan … nhằm giải quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN trong khuôn khổ Pháp luật quy định.

Hiện nay hội có 35 hội viên. Với phương châm hoạt động “ Hợp tác- phát triển “. Hội ngày càng được sự quan tâm, tín nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong và ngoài Quận, đặc biệt là sự ủng hộ của cộng đồng DN.

  1. Mục tiêu hoạt động:

Mục đích của Hội là tập hợp , đoàn kết, giúp dỡ giữa các DN với nhau, cùng trao đổi kinh nghiệm quản lý, kỹ thuật, mở rộng thị trường,nhằm đẩy mạnh hoạt động của từng đơn vị sản xuất kinh doanh, góp phần vào việc phát triển kinh tế- xã hội của Quận.

  1. Nguyên tắc hoạt động Hội:

Hội DN Quận 9 hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi trên cơ sở tôn trọng pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội, được UBND TP.HCM phê duyệt. Hội là Hội viên của Hiệp hội DN TP.HCM , chịu sự quản lí của nhà nước là UBND Quận 9

  1. Lịch sử hình thành và phát triển:
  • Là tiền thân của CLB Doanh Nghiệp Quận 9
  • Năm 2005 : được đổi tên thành Hội DN quận 9 ( QĐ số 401CV-UB-TCCQ)
  1. Các hoạt động chính:

Đóng góp ý kiến xây dựng : thường xuyên thảo luận với các DN hội viên, nắm bắt những vấn đề khó khăn trong sản xuất kinh doanh, kết hợp với ý kiến của các Chuyên gia để phản ánh đến Chính quyền và các cơ quan chức năng tìm giải pháp tháo gỡ và có chính sách hiệu quả tạo môi trường thuận lợi cho DN phát triển và cạnh tranh.

Tìm kiếm, phát triển thị trường và hoạt động thương mại: tổ chức gặp gỡ giữa người bán, người mua và tích cực tham gia với tư cách đại biểu thương mại tại các hội chợ, nhằm xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, đẩy mạnh nguồn cầu và cung cấp thông tin về thị trường tiềm năng qua thông tin trên Web của hội.

Tư vấn: cung cấp Chuyên gia tư vấn trong nhiều lĩnh vực như: luật pháp, thuế, tài chính, kỹ thuật, lao động,bảo hiểm, môi trường và hướng dẫn các tiêu chuẩn Quốc tế về chất lượng trong sản xuất, kinh doanh.

  1. Thông tin và liên kết:

Thường xuyên cung cấp văn bản pháp luật: tổ chức các cuộc gặp gỡ, giao lưu giữa các hội viên cùng ngành nghề, hướng dẫn doanh nghiệp tiếp xúc thương mại điện tử và Website; cung cấp các thông tin cần thiết cho sự phát triển của DN như : Tài chính, Thuế, Thương mại … chủ trương chính sách của Chính phủ; xây dựng các dữ liệu về hội viên, xuất bản kỷ yếu và các ấn phẩm liên quan.