Hội Doanh Nghiệp Quận 9 > Quyết định thành lập

Quyết định thành lập

QD thanh lap Hoi2017-01-05-16_02_54-QD-TL-Hoi.pdf